گربه سفید پرشین

http://www.uploadtak.com/images/s9738_13.jpg 

عکس گربه های آماده فروش در آدرس زیر:

http://www.purepersiancat.com/

 

تولید و پرورش گربه های پرشین کاملا خالص و اصیل

خرید و فروش گربه های پرشین

 پانسیون ونگهداری موقت گربه

تلفن تماس:

09199076149

http://uploadtak.com/images/l3223_5.jpg

http://uploadtak.com/images/m196_4.jpg

 http://www.uploadtak.com/images/s8225_16.jpg

http://uploadtak.com/images/y5875_15.jpg

 http://www.uploadtak.com/images/j198_17.jpg

http://uploadtak.com/images/o8141_3.jpg

 

http://uploadtak.com/images/n2994_2.jpg

 

 

http://uploadtak.com/images/49_13.jpg

http://uploadtak.com/images/i835_11.jpg

 

http://uploadtak.com/images/l6325_9.jpg

 

 

http://uploadtak.com/images/b7351_18.jpg

 

 

http://uploadtak.com/images/g256_6.jpg

 

http://uploadtak.com/images/s534_16.jpg

 

http://uploadtak.com/images/i9973_17.jpg

 

/ 0 نظر / 23 بازدید